Teollisuuden pinnoitus nostaa käyttöikää ja lisää työturvallisuutta

Ceramidin palveluna teollisuuden pinnoitus tarkoittaa tuotantoalueiden tai -laitteiden suojaamista vallitsevilta olosuhteilta. Käytännössä kyse on erilaisten pintojen suojelemista korroosiolta, hankausrasitukselta, kemikaaleilta tai lämmöltä. Pinnoitusten ja säännöllisten huoltojen tarkoitus on pidentää laitteiden käyttöikää, edistää asiakkaiden kohteiden kustannustehokasta toimintaa ja pitää huolta erilaisten toimitilojen ja tehtaiden turvallisuudesta.

Teollisuuden pinnoituksen pääkohderyhmiä Ceramidilla ovat sahat, paperi- ja sellutehtaat, voimalaitokset sekä jätevesilaitokset. Toimimme suomenlaajuisesti; olemme siellä, missä meitä tarvitaan.

Tyypillisiä pinnoituskohteitamme ovat teollisuuspuolen vesi- ja massa-altaat, selkeytysaltaat, varoaltaat sekä säiliöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jo pidempään käytössä olleet teolliset säiliöt, jotka usein on valmistettu mustasta teräksestä eli rakenneteräksestä. Asiakas voi harkita vaihtavansa säiliöt uusiin, RST:stä eli ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin säiliöihin. Tällainen ratkaisu on kuitenkin usein kallis materiaalinkin vuoksi, jolloin vanhan säiliön pinnoitus ja sen käyttöiän lisääminen on kustannustehokkaampi ratkaisu.

"Pinnoittamalla vanhat säiliöt saadaan niiden käyttöikää pidennettyä sekä säästöjä uudelleenrakennus-, putki- ja purkukustannuksissa."

Ahtaissa tehtaissa tulee helposti vastaan tilanne, jossa haluttaisiin asentaa vanhojen säiliöiden oheen uusia, mutta tilanpuutteen vuoksi ne olisi asennettava kauemmas. Näin itse säiliöiden lisäksi tarvitaan myös putkistoja ja asennusprosessista voi tulla hintava. Pinnoittamalla vanhat säiliöt saadaan niiden käyttöikää pidennettyä sekä säästöjä putki-, purku- ja uudelleenrakennuskustannuksissa.

Huollamme paljon myös suuremmassa kulutusrasituksessa olevia kohteita vuosittain. Tällaisia voivat olla esimerkiksi voimalaitokset, jotka käyttävät siirtoruuveja hakkeen tai muun polttoaineen siirtämiseen. Siirtoruuveille syntyy hankaavaa kulutusta ja vuoden aikana ruuvi voi kulua lähes rungon katkeamispisteeseen saakka. Suojaamme tällaisia kohteita hankausrasitusta kestävillä pinnoitteilla, jolloin ruuvin käyttöikä pitenee ja itse runkorakenne pysyy kunnossa.

On tärkeää, että niin tässä kuin muissakin tilanteissa meidän kaltaiseemme kumppaniin voi luottaa; työskentelemme paljon kohteiden ja tehtaiden parissa, joiden täytyy olla toiminnassa jatkuvasti. Koneiden pysähtymiseen ei ole varaa, ja niinpä me huollamme ne niin, että laitteistojen toiminta näiltä osin on mahdollista katkoitta, seuraavaan suunniteltuun huoltotarkistukseen asti.

Järkevät pinnoitusratkaisut luovat kustannussäästöjä, ylläpitävät työturvallisuutta ja edistävät kestävää kehitystä. Tuotamme pitkäikäisiä ratkaisuja ja seuraamme materiaalipuolen kehitysvaiheita. Seuraamme aktiivisesti uusien tuotteiden tuloa markkinoille ja hyödynnämme näitä teknologioita, kunhan niiden käytöstä on saatu riittävästi kokemusperäistä tietoutta ja tutkittua käyttöluotettavuutta

Tunnemme pinnoitevalmistajien tuotteet hyvin laajasti, mutta emme ole sidoksissa tiettyihin valmistajiin. Näin kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme optimaalisimmat ratkaisut, jotka pohjautuvat pitkään kokemukseemme ja vahvaan osaamiseemme.

Turvallisuutta, kestävyyttä ja kustannussäästöjä

Järkevät pinnoitusratkaisut luovat kustannussäästöjä, ylläpitävät työturvallisuutta ja edistävät kestävää kehitystä. Tuotamme pitkäikäisiä ratkaisuja ja seuraamme materiaalipuolen kehitysvaiheita. Seuraamme aktiivisesti uusien tuotteiden tuloa markkinoille ja hyödynnämme näitä teknologioita, kunhan niiden käytöstä on saatu riittävästi kokemusperäistä tietoutta ja tutkittua käyttöluotettavuutta.

Tunnemme pinnoitevalmistajien tuotteet hyvin laajasti, mutta emme ole sidoksissa tiettyihin valmistajiin. Näin kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme optimaalisimmat ratkaisut, jotka pohjautuvat pitkään kokemukseemme ja vahvaan osaamiseemme.