Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Ceramid Oy

Y-tunnus: 2644046-9

Osoite: Oikojankatu 9

Postinumero: 33840

Postitoimipaikka: Tampere

Puhelinnumero: 020 741 8440

Sähköpostiosoite info@ceramid.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Ceramid Oy Ceramid Oy Nimi: Elina Kallio / Jouni Silventoinen (työharjoittelunsa ajan, 28.10.21 asti) Osoite: Oikojankatu 9 Oikojankatu 9 Postinumero: 33840 33840 Postitoimipaikka: Tampere Tampere Puhelinnumero: 040-1989 504 0400-758 151 Sähköposti: elina.a.kallio@outlook.com jouni.silventoinen@ceramid.fi

3. Rekisterin nimi

Ceramid Oy:n nykyisten ja potentiaalisten yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja yhteystietojen rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin kerätään yrityspalveluita jo ostaneiden sekä potentiaalisten yritysasiakkaiden ja niiden yhteyshenkilöiden tietoja. Tietoja tarvitaan yhteydenpitoon, mahdollisen uuden asiakassuhteen luomiseen sekä palveluiden tarjoamisen markkinointiin. Myöhemmin tietoja voidaan hyödyntää asiakassuhteen ylläpitoon, laskutukseen tai asiakastyytyväisyyden varmistamiseen liittyvissä asioissa.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Suoramarkkinointi ja yhteydenotot potentiaalisille yritysasiakkaille ovat yrityksen oikeutettu etu. Tiedot on kerätty verkon julkisista lähteistä, soittamalla yrityksen työntekijälle tai laittamalla sähköpostitse kyselyä. Yksityisasiakkaiden kanssa tietojen keruuseen tarvitaan henkilön suostumus (suullinen, kirjallinen tai yhteydenotto asiakkaalta itseltään).

6. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero, liikevaihtoluokka, myöhemmin mahdolliset laskutustiedot, rekisteröidyn itse antamansa lisätiedot.

7. Tietojen säilytysaika

Yhteystiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakassuhteiden ylläpitämiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännön mukaiset tietolähtee

t Yritysasiakkaiden tiedot on kerätty verkon julkisista lähteistä, soittamalla yritykseen, ottamalla sähköpostitse yhteyttä tai kun yrityksestä on tullut yhteydenottopyyntö. Yksityisasiakkaiden tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ceramid Oy luovuttaa tietoja ainoastaan kirjanpitoa/laskutusta hoitavalle yrityksen ulkopuoliselle toimijalle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Ceramid Oy:n toimihenkilöt, joilla on työnsä puolesta perustettu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat. Mikäli käytämme henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita tai muita toimijoita (kuten tässä tapauksessa kirjanpidosta ja laskutuksesta huolehtiva yritys), huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään luottamuksellisesti sekä voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten edellyttämällä tavalla.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton. Vastaus tähän pyyntöön annetaan viimeistään kuukauden sisään pyynnön jätöstä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaisille. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin (myös yritysasiakkaalla). Kielto merkitään rekisteriin. Rekisteröidyllä on myös oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta.